BYGG, RIVNING, RENOVERING, HANTVERK

 • Trä, mur (trädäck, staket, altan)
 • Carport, pergola, växthus
 • Fasad
 • Invändig renovering, villa, lägenhet
 • Kranarbete, transport
 • Håltagning, sågning
 • Betong demolering

MURNING, PUTSNING

 • Murning, limning planteringsbrun, murkant mm
 • Renovering, putsning betong trappa, fasad mm

MARKARBETE, TRÄDGÅRDSARBETE

 • Plattsättning, stensättning
 • Dränering, dräneringsgrop, stenkista
 • Grävning, vattenservice, dagvattenrör
 • Trädgård, trä, buskar

DEMONTERING, SKROTNING

 • Panna, oiltank, växlare
 • Komplett undercentral
 • Ventilation
 • Kylanläggning
 • Skorsten
Ring nu 0737-666 001 kontakta oss kontakt@tygelsjoexpressen.se